Stowarzyszenie Kulturalne „Hamulec Bezpieczeństwa”, w skrócie SHB, działa od 2010 roku, przy czym jego początki sięgają 1999 roku, kiedy powstało wpierw jako nieformalny twórczy kolektyw a potem jako sekcja filmowa Towarzystwa Przyjaciół Sopotu.

Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja szeroko pojętej sztuki filmowej poprzez organizację pokazów filmowych, przeglądów, festiwali, koncertów muzyki filmowej, spotkań, warsztatów i różnego rodzaju działań edukacyjnych. Stowarzyszenie co roku organizuje szereg autorskich wydarzeń, w tym m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Sopot Film Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku – MFFA Animafest, Dni Krytyki Filmowej w Gdyni, cykle letnich pokazów Kino Letnie w Orłowie oraz Kino na Szeksirowskim a także Przegląd Ambitnego Kina „Filmowe Podsumowanie Roku” w Gdańsku.

Stowarzyszenie współpracuje również z wieloma samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i popularyzacji sztuki filmowej.

Prezesem Stowarzyszenia od 2010 roku jest Anna Kądziela-Grubman.